90/101/0045/20/Z/I

Spotkania Informacyjne

Numer umowy: 90/101/0045/20/Z/I
90/101/0045/20/Z/I
OPIS PROJEKTU


Nazwa projektu:

Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

Nr umowy:
90/101/0045/20/Z/I

Zakres Projektu:
Projekt dotyczy modernizacji ciągu komunikacyjnego na odcinku Pilawa - Tłuszcz - Ostrołęka. Przedmiotem analiz studialnych są następujące linie kolejowe:

 • Linia kolejowa nr 29
 • Linia kolejowa nr 13
 • Linia kolejowa nr 513
 • Linia kolejowa nr 34 - jako linia objazdowa na czas modernizacji linii kolejowej nr 29
 • Linie kolejowe nr 35, 36, 900 oraz nowa łącznica kolejowa w rejonie stacji Ostrołęka.

Cel projektu

Studium Wykonalności ma na celu wskazanie zasadności i wykonalności realizacji zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w określonym wariancie inwestycyjnym. Opracowanie dostarczy Zamawiającemu i instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów finansowanych ze środków publicznych w Polsce, podstaw do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie realizacji projektu.

Lokalizacja

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w następujących jednostkach administracyjnych:

 • Ostrołęka – miasto na prawach powiatu
 • Powiat ostrołęcki:
  • Gmina wiejska Rzekuń
  • Gmina wiejska Goworowo
  • Gmina wiejska Troszyn
  • Gmina wiejska Czerwin
 • Powiat ostrowski:

  • Gmina wiejska Wąsewo
  • Gmina wiejska Ostrów Mazowiecka
  • Gmina miejska Ostrów Mazowiecka
 • Powiat wyszkowski:

  • Gmina wiejska Długosiodło
  • Gmina wiejska Brańszczyk
  • Gmina wiejska Rząśnik
  • Gmina miejsko-wiejska Wyszków
  • Gmina wiejska Zabrodzie

 • Powiat wołomiński:

  • Gmina miejsko-wiejska Tłuszcz
  • Gmina wiejska Klembów
  • Gmina wiejska Poświętne
 • Powiat miński:

  • Gmina wiejska Stanisławów
  • Gmina wiejska Dębe Wielkie
  • Gmina wiejska Mińsk Mazowiecki
  • Gmina wiejska Siennica

 • Powiat otwocki:
  • Gmina wiejska Kołbiel
 • Powiat garwoliński:
  • Gmina miejsko-wiejska Pilawa


Graficzną ilustrację linii kolejowych objętych Projektem przedstawia poniższy rysunek.

Graficzna prezentacja zakresu projektu
90/101/0045/20/Z/I
AKTUALNOŚCI
Aktualności
SPOTKANIA INFORMACYJNE
Plan spotkań
Spotkania planowane są w podziale na gminy w zbliżonych obszarach tematycznych inwestycji.

1. Gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin oraz miasto Ostrołęka
 • Termin spotkania: 12.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1
2. Gminy: Wąsewo oraz Ostrów Mazowiecka
 • Termin spotkania: 13.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

3. Gminy: Mińsk Mazowiecki, Siennica, Kołbiel oraz Pilawa
 • Termin spotkania: 21.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Urząd Miasta i Gminy Siennica, ul. Mińska 33
4. Gminy: Dębe Wielkie oraz Stanisławów
 • Termin spotkania: 22.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Sala audiowizualna (parter), ul. Szkolna 4A, Stanisławów
5. Gminy: Poświętne, Klembów oraz Tłuszcz
 • Termin spotkania: 26.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Poświętne, I piętro, ul. Krótka 1
6. Gminy: Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków oraz Zabrodzie
 • Termin spotkania: 27.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Centrum Kształcenie Ustawicznego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9
7. Gmina Goworowo
 • Termin spotkania: 28.02.2024r. - godzina 17:00
 • Miejsce spotkania: Budynek Świetlicy obok Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 31
8. Gmina Długosiodło
 • Termin spotkania: 28.02.2024r. - godzina 19:00
 • Miejsce spotkania: Dom Kultury ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło
Na poszczególnych spotkaniach zostaną omówione zakresy prac planowane w ramach przedmiotowej inwestycji leżące w obszarze ww. gmin. Poniżej zamieszczono materiały do pobrania prezentujące zakres inwestycji w podziale na spotkania informacyjne.
Prezentacja wariantu rekomendowanego
Prezentacja graficzna projektu w podziale na spotkania informacyjne:

1. Gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin oraz miasto Ostrołęka

2. Gminy: Wąsewo oraz Ostrów Mazowiecka

3. Gminy: Mińsk Mazowiecki, Siennica, Kołbiel oraz Pilawa

4. Gminy: Dębe Wielkie oraz Stanisławów

5. Gminy: Poświętne, Klembów oraz Tłuszcz
6. Gminy: Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków oraz Zabrodzie
7. Gminy: Goworowo oraz Długosiodło
Instrukcja uruchamiania plików *.kmz
Kontakt
Wykonawca:
BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań
BBF Sp. z o.o.